Denne uken

1 arrangementer

Falkongering
Arkeologi Byvandring
Torsdag 13. juni 18:00–19:30
Historisk museum, NIKU og Oslo ladegård - Oppmøte i hagen på Oslo ladegård, Oslo gate 13

Arkeologisk vandring i middelalder-Oslo

I forbindelse med byggingen av den nye Follobanen, har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøkt fortidens spor rundt middelalderparken og Bispegata. Noen av gjenstandene som dukket opp kan du se i Historisk museums utstilling NOREGR – fortellinger fra middelalderen.

Denne kvelden kan du vandre sammen med arkeologer fra NIKU og Kulturhistorisk museum og høre mer om hva som er avdekket. Hvordan arbeider arkeologene for å tolke funnene og hvilken ny innsikt om byens historie kan de gi?

Vandringen ledes av arkeologene Egil Lindhart Bauer (NIKU) og Marianne Vedeler, Kulturhistorisk museum.

Til arrangement

Juni

2 arrangementer

Falkongering
Arkeologi Byvandring
Torsdag 13. juni 18:00–19:30
Historisk museum, NIKU og Oslo ladegård - Oppmøte i hagen på Oslo ladegård, Oslo gate 13

Arkeologisk vandring i middelalder-Oslo

I forbindelse med byggingen av den nye Follobanen, har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøkt fortidens spor rundt middelalderparken og Bispegata. Noen av gjenstandene som dukket opp kan du se i Historisk museums utstilling NOREGR – fortellinger fra middelalderen.

Denne kvelden kan du vandre sammen med arkeologer fra NIKU og Kulturhistorisk museum og høre mer om hva som er avdekket. Hvordan arbeider arkeologene for å tolke funnene og hvilken ny innsikt om byens historie kan de gi?

Vandringen ledes av arkeologene Egil Lindhart Bauer (NIKU) og Marianne Vedeler, Kulturhistorisk museum.

Til arrangement
Mark Oldham Ulrikke T Berg/Oslo ladegård
Byvandring Foredrag Arkeologi
Onsdag 26. juni 17:00–18:30
Oslo ladegård - Oslo ladegård og Middelalderparken

Onsdagsvandring: Arkeologi i Middelalderparken

Mark Oldham, NIKUs prosjektleder for utgravninger i Middelalderparken forteller om resultater fra arkeologiske undersøkelser der. Ferden går fra Ladegården til Clemenskirken og Saxegården, videre til Kongsgården og så forbi lokomotivverkstedet til Bispegata.

August

1 arrangementer

Bybrannen
Foredrag Arkeologi
Torsdag 29. august 18:00–20:00
Maritimt museum - Maritimt museum, Bygdøynesveien 37

Vin og vrak: Bybrannen i 1624

Velkommen til publikumskveld med fire foredrag om livet like før og like etter den store bybrannen i 1624. Vi viser frem funn fra noen av de store bybrannene i gamle Oslo, og frem til brannen i 1624. Publikumskvelden er en del av vår serie Vin og vrak, og denne gangen er det to arkeologer og to historikere som forteller hva de har funnet ut så langt ved å grave ned i arkeologiske funn og arkiver.
Til arrangement

September

3 arrangementer

Vedeler og Bauer
Byvandring Arkeologi
Onsdag 04. september 17:00–18:30
Oslo ladegård - Oppmøte i Ladegårdshagen

Onsdagsvandring: Arkeologiske funn i Middelalderparken

Onsdagsvandring med arkeologene professor Marianne Vedeler (Kulturhistorisk museum) og Egil Lindhart Bauer (Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU), som forteller om arkeologiske funn i Middelalderparken.

Lafting
Byvandring Arkeologi Foredrag
Onsdag 11. september 17:00–18:30
Oslo ladegård - Oslo ladegård

Onsdagsvandring: Arkeologiske laftefunn

Onsdagsvandring om lafting. Etter oppmøte i Ladegårdshagen følger vi arkeolog Trond Engen ned mot Laftehallen (Lokomotivverkstedet). Han forteller om arkeologiske funn fra Follobaneprosjektet som viser til den tidlige byggeteknikken i Middelalderbyen. I Laftehallen deler Glenn Løken erfaringer fra bygging av laftede sjøhus til Middelalderparken.

Bilde1
Boklansering Arkeologi
Torsdag 12. september 16:00–18:00
NIKU & Fabrica kulturminnetjenester AS - Olavshallen, Akershus festning

Boklansering "Det gamle Oslo 1000–1624"

De siste ti årene har vært en gullalder for kunnskapen om det gamle Oslo. Samlet har det vært de største arkeologiske utgravingene i byen noensinne. Det er over 30 år siden forrige oslohistorie ble skrevet, og de nye funnene gir muligheter for å utforske nye sider av byens oppkomst og utvikling, institusjonene som preget byen, og menneskene som bodde her. Boka er skrevet av 38 forskere fra ulike fagdisipliner og spenner over den 600 år lange historien fra ca. 1000 til at byen ble lagt i aske etter brannen 17. august 1624. Boka kommer for salg i år på Cappelen Damm Akademisk.

Til arrangement